sk‎ > ‎

Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov pre mobilné aplikácie

Posledná aktualizácia: 19. Február, 2011

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov platia pre všetky mobilné aplikácie vyvinuté spoločnosťou INNOVA apps s.r.o. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel, môžete nás kontaktovať prostredníctvo webového formulára.

V prvom rade, nezhromažďujeme osobné informácie alebo informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácii konkrétnej osoby. Všetky informácie ktoré spracovávame majú anonymný charakter a slúžia výlučne na zlepšenie našich aplikácií a služieb.

Informácie ktoré môžeme spracovávať:

Môžeme spracovávať nasledujúce informácie:

  • Informácia o polohe – INNOVA môže zaznamenávať informáciu o polohe mobilného zariadenia alebo informáciu o približnej polohe mobilného zariadenia.
  • Informácia o mobilnom zariadení – INNOVA môže zaznamenávať informáciu o mobilnom zariadení, ako je verzia operačného systému, či model mobilného zariadenia.
  • Informácia o používaní aplikácií a štatistiky – INNOVA môže uchovávať anonymné informácie o používaní aplikácií a anonymné štatistiky.

Ak by sme použili informácie iným spôsobom ako účel pre ktorý boli zaznamenané, potom vás požiadame o vaše zvolenie pre použitie pre takýto iný účel.